W sprawie reklamy, współpracy, publikacji w prasie i innych mediach proszę o kontakt na: manager@sylwianowak.com

For all advertising, collaboration and press inquiries please email to manager@sylwianowak.com

Formy współpracy:

sesje zdjęciowe
kampanie reklamowe
udział w serialach, filmach, teledyskach
posty sponosorowane na blogu, kanale YouTube, Instagramie, FanPage’u, Snapchacie
udział oraz prowadzenie eventów
relacje z wydarzeń i podróży
udział i prowadzenie koncertów akustycznych, warsztatów, spotkań motywacyjnych
organizacja konkursów
inne niestandardowe formy promocji

Forms of collaboration:

photoshoots
advertising campaigns
playing at tv series, movies, video clips
sponsored posts on blog, YouTube, Instagram, FanPage, Snapchat
attending and conducting events
reports from events and travels
attending and conducting workshops, motivation meetings
competitions on my blog and other Social Medias
other non-standard forme of promotion

przykłady marek z którymi współpracowałam / examples of brands I was working with:collaboration